بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

چهار‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان

"کیفیت اساس ماندگاری است"

چهار‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | | 797 بازدید

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

دیدگاه خود را بیان کنید