بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

یک‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان

"کیفیت اساس ماندگاری است"

یک‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | | 352 بازدید

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

دیدگاه خود را بیان کنید