بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

پنج‌شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان

"کیفیت اساس ماندگاری است"

پنج‌شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹ | | 602 بازدید

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

دیدگاه خود را بیان کنید