بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان

"کیفیت اساس ماندگاری است"

سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | | 731 بازدید

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

دیدگاه خود را بیان کنید