تعامل صمیمانه با دانشگاه

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان

"کیفیت اساس ماندگاری است"

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | | 598 بازدید

تعامل صمیمانه با دانشگاه

مجتمع صنایع لاستیک کاشان  با توجه به اهمیت فضای دانشگاهی در پیشبرد علم و فناوری تاکنون اقدامات زیادی در راستای تعامل با دانشگاه انجام داده است که در این زمینه می توان به بازدید دوره ای دانشجویان دانشگاه آزاد  از روند تولید این مجتمع و استفاده از امکانات آزمایشگاهی اشاره کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید