طرح نو در رابر لاینیگ صنایع کاشی و سرامیک

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان

"کیفیت اساس ماندگاری است"

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | | 374 بازدید

طرح نو در رابر لاینیگ صنایع کاشی و سرامیک

پس از طرح موفق آستر های لاستیکی سوپر لاستیک کاشان بزودی طرح آلومینای لاستیک کاشان با افزایش 15 الی 20 درصدی زمان سایش و کاهش قابل توجه اتلاف انرژی  ، با گذراندن سیکل اداری ثبت اختراع کشور ، روانه بازار  خواهد گردید.

دیدگاه خود را بیان کنید