بازدید شرکت مهندسین مشاور سکو و شرکت سازآب کیان پاد

تست ضربه گیر

تست ضربه گیر

بازدید شرکت مهندسین مشاور سکو و شرکت سازآب کیان پاد

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۶۰۵ بازدید

در روز دوشنبه مورخ 26 مهرماه 1400 کارشناسان محترم شرکت مهندسین مشاور سکو و شرکت سازآب کیان پاد در راستای بازدید از روند پیشرفت پروژه و انجام تست ضربه گیر اسکله تولید شده در شرکت صنایع لاستیک کاشان از این شرکت بازدید نمودند و تست این محصول مورد تأیید ایشان قرار گرفت.

دیدگاه خود را بیان کنید