کیسه ازت

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان,دیافراگم,زیر سری پل ,لاستیک آکومولاتور,شیلنگ ترلکس,فندر

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان - نئوپرن زیر سری پل - لاینر مخازن - صنایع پتروشیمی - وایتون - سیلیکون - هیپالون - پلی بورتان - EPDM - NBR - CR - اوناع ضربه گیر - دیافراگم - کاسه نمد فلزدار - انواع دسته موتور - گرد گیر - لاستیک آکومولاتور

این محصول در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی به نسبت میزان حجم داخلی با سیالی مانند الکل و دیگر مایعات در ارتباط بوده و در سایزهای مختلف تولید می گردد .


آکومولاتور گازی که نوع هید روپنوماتیک نیز نامیده می شود نسبت به دو نوع وزنه ای و فنری
دارای کاربردهای بیشتری است . عملکرد این نوع آکومولاتور بر اساس قانون بویل در گازها
می باشد. (در دمای ثابت، فشار گاز به نسبت عکس حجم آن تغییر می نماید ). خاصیت تراکم
پذیری گاز، امکان ذخیره سازی انرژی پتانسیل در آکومولاتور گا ز ی را فراهم نموده اس ت .
کاهش فشار سیستم موجب انبساط مجدد گاز و آزاد شدن انرژی ذخیره شده م ی گردد که این
امر رانده شدن سیال به داخل سیستم هیدرولیک را در پی خواهد داشت.
آکومولاتورها به سه دسته کلی زیر تقسیم می گردد:
-1 پیستونی 2- دیافراگمی 3- کیسه ای