لاستیک اکومولاتور

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان,دیافراگم,زیر سری پل ,لاستیک آکومولاتور,شیلنگ ترلکس,فندر

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان - نئوپرن زیر سری پل - لاینر مخازن - صنایع پتروشیمی - وایتون - سیلیکون - هیپالون - پلی بورتان - EPDM - NBR - CR - اوناع ضربه گیر - دیافراگم - کاسه نمد فلزدار - انواع دسته موتور - گرد گیر - لاستیک آکومولاتور

بطور خلاصه آکومولاتور یک استوانه فلزی توخالی است که درون آن لاستیک هم شکل بدنه قرار دارد که این لاستیک از یک طرف با نیتروژن( چون خنثی است احتراق انجام نمی شود) فشار دار کرده (فشاری کمتراز فشار خط ) دراین حالت لاستیک کل ظرف فلزی را اشغال کرده وقتی از پایین یا خروجی رابه خط اصلی وصل کرده چون فشارش بیشتر از فشار لاستیک(نیتروژن) هست آنرا جمع کرده وسیال وارد ظرف شده به اندازه ایی وارد می شود تا فشار نیتروژن همفشار سیال خط اصلی شود

آکومولاتورها به سه دسته کلی زیر تقسیم می گردد:

-1 پیستونی

-2 دیافراگمی
3 -کیسه ای

1 - آکومولاتور پیستونی

در نوع پیستونی ، پیستون به عنوان جدا کننده گاز از روغن عمل می کند . عیب اصلی آکومولاتور های پیستونی، گران بودن هزینه های ساخت و محدودیتهای ابعادی می باشد. قابلیت کاربرد در سیستمهای عمل کننده در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین (با بهره بردن از اُرینگهای آب بندی مناسب ) از مزایای اصلی آنها بشمار می آید. در سیستمهای عمل کننده در فشار پایین،اصطکاک در آببندها مسئله ساز می باشد. این نوع آکومولاتور (بخاطر وجود نشتی ) باید درفواصل زمانی زیاد شارژ گرد د . بدلیل اینرسی پیستون و اصطکاک در آببندها، از این نوع آکومولاتور بعنوان جاذب ضربه و جبران کننده ضربانهای فشار استفاده نمیگردد.

2 - آکومولاتور دیافراگمی

در آکومولاتور دیافراگمی ، دیافراگم جداکننده الاستیک بین روغن و گاز می باشد. هنگام شارژکامل، زائده تعبیه شده در کف دیافراگم، ضمن مسدود نمودن دریچه روغن، از کشیده شدندیافراگم به داخل آن مجرا جلوگیری می نماید. شارژ و کنترل فشار آکومولاتور از طریق سوپاپ تعبیه شده در بالای آن صورت میگیرد. روغن ارسالی از پمپ به آکومولاتور، موجب تغییر شکل دیافراگم و ذخیره انرژی گشته که هنگام نیاز، این انرژی آزاد شده و روغن اضافی جهت استفاده به سیستم برمی گردد. مهمترین مزیت این نوع آکومولاتور، وزن کم نسبت به حجم سیال خروجی میباشد که موجبات کاربرد وسیع آن را در سیستمهای هوانوردی باعث گردیده است

3 - آکومولاتور کیسه ای

در آکومولاتور نوع کیسه ای به منظور جدا سازی گاز از روغن از یک کیسه الاستیک (Bladder) استفاده شده است . به هنگام انبساط کامل کیسه، مجرای ورودی روغن، بواسطه یک شیرسوپاپی ) محافظت شده در مقابل عملکرد سریع کیسه) مسدود می گردد. مزیت عمده این نوع آکومولاتور، آببندی کامل بین محفظه های گاز و روغن می باشد. پاسخ سریع کیسه به نوسانات فشار (در نتیجه وزن سبک ) موجب کاربرد مناسب این نوع آکومولاتور در سیستمهای جاذب ضربه و تنظیم فشار گردیده است.