حضور پررنگ در نمایشگاه معدن کرمان

مجتمع صنایع لاستیک سازی کاشان,دیافراگم,زیر سری پل ,لاستیک آکومولاتور,شیلنگ ترلکس,فندر

شرکت لاستیک کاشان طبق سنوات گذشته با شرکت در نمایشگاه معدن کرمان باعث رونق این نمایشگاه شد که این موجب تقدیر و تشکر برگزار کنندگان نمایشگاه شد . در این نمایشگاه غرفه شرکت حضوری پر رونق داشت و بسیاری از متخصصان از این غرفه بازدید نمودند.

شرکت لاستیک کاشان طبق سنوات گذشته با شرکت در نمایشگاه معدن کرمان باعث رونق این نمایشگاه شد که این موجب تقدیر و تشکر برگزار کنندگان نمایشگاه شد . در این نمایشگاه غرفه شرکت حضوری پر رونق داشت و بسیاری از متخصصان از این غرفه بازدید نمودند.