نئوپرن پل

بالشتك هاي زير سري پل، لاستيك ، قطعات لاستيكي بالميل

بالشتك هاي زير سري پل، لاستيك ، قطعات لاستيكي بالميل

نئوپرن

نئوپرن (زيرسري پل) مطابق با استانداردهايDIN 4141 يا ASTM D 4014 در ابعاد و لايه هاي لاستيكي و فلزي مختلف جهت پلها با نيروها و دهنه هاي متفاوت توليد مي گردد.قطعات فوق قادرند بارهاي عمودي و افقي پل و همچنين چرخش حول محور هاي مختلف و تغيير شكل همزمان را كه به واسطه حركتهاي ناشي از فشار،انقباض،درجه حرارت، خزش و غيره ايجاد مي گردد را تحمل نماييد.
الاستومر موجود در مقابل شرايط جوي مقاوم بوده و عمر آن بيش از بيست سال مي باشد.

مقادير استاندارد خواص فيزيكي-مكانيكي لاستيكهاي مورد استفاده در بالشتكهاي زير سري پل (براساس استانداردهايDIN 4141 يا ASTM D 4014)
خواص مقادير استاندارد مقادير قطعات توليد شده قبل از Age
سختي 45-75 (shore A) 60 (shore A)
استحكام كششي ≥ 17 (N/mmˆ2) 20 (N/mmˆ2)
ازدياد طول ≥ 400 (%) 450 (%)
مقاومت پارگي 200 (N/Cm) ≥ 300 (N/Cm)
جهندگي ≥ 30 (%) 45 (%)
مانايي فشاري در 22 ساعت در72 درجه سلسيوس Compression Set ≥ 25 (%) 20 (%)
مقاومت ازني NO CRACKS هيچگونه تركي در 8 ساعت در دماي 30 درجه سلسيوس تا 10% كشش و غلظت ازن PPhm مشاهده نگرديد

رواداري ابعاد بالشتكهاي الاستومري
تمام لايه هاي الاستومر مانند ورقها ، پوششها و نيز بالشتك هاي ساده داراي ضخامت يكنواخت ميباشند.
تمام ورق هاي فولادي داخل بالشتك ها از ضخامت يكسان تشكيل شده اند ، البته بر اساس نوع سفارش ضخامت آخرين ورق فولادي در صورتي كه مجاور ورق باربر خارجي نباشد .
زير سري پل ها قادرند بارهاي عمودي و افقي پل و همچنين چرخش حول محور هاي مختلف و تغير شكل همزمان را كه به واسطه ي حركت هاي ناشي از فشار ، انقباض ، درجه حرارت ، خزش و ... ايجاد ميگردد را تحمل كنند .
ورق هاي باربر خارجي بايد داراي ضخامت يكسان باشند مگر اينكه در سفارش مورد ديگري ذكر شده باشد.
تغييرات صفحه ي موازي با سطح طراحي شده نبايد شيب متوسط بيش از 005/0 براي سطح بالايي ، 006/0 براي سطح جانبي داشته باشد.
ابعاد بالشتك و ضخامت لايه ي الاستومري بايد با رواداري مندرج در جدول زير مطابقت داشته باشد .

جدول رواداري بالشتك
ابعاد رواداري (تلرانس)
حداقل حداكثر
طول ، عرض يا قطر بالشتك بر حسب mm 0 5(/2)+0/0050D
ارتفاع بالشتك بر حسب mm 0 2(/1)+%4T
ضخامت پوشش الاستومري در بالا ، پائين يا كناره هاي جانبي بر حسب mm 0 3(/1)
ضخامت لايه هاي الاستومري داخلي -20% +20%

براي بزرگ نمايي روي تصوير كليك نماييد.